امکانات بلاگ

امکانات بلاگ با استایل شبکه ای

image

چطور مونوپولی را درست بازی کنیم

«مونوپولی» (Monopoly) یک بازی کلاسیک رومیزی متناسب با کلیه‌ی سنین محسوب می‌شود اما آشنایی با نحوه‌ی اجرای آن کمی سخت است! این بازی از قوانین پیچیده‌ای برخوردار است و بسیاری از افراد دست به ایجاد تغییراتی در قوانین این بازی می‌زنند که در مجموعه قوانین رسمی آن ذکر نشده‌اند و منجر به پیچیده‌تر شدن و حتی سخت‌تر شدن این بازی می‌شوند. آشنایی با نحوه‌ی چیدمان صفحه‌ی بازی، قوانین رسمی آن و پایان دادن به بازی در یک زمان معقول، به شما کمک می‌کنند تا عاشق مونوپولی شده و از آن لذت ببرید.

در این مقاله قصد داریم تا جزئیاتی کاربردی‌ را در مورد بازی مونوپولی ارائه کنیم تا در اجرای آن با مشکلی روبرو نشده و متوجه شوید که بر خلاف عقیده‌ی بسیاری از افراد، این بازی نه تنها سخت و کسل کننده نیست، بلکه بسیار آسان و جذاب است.

ادامه توضیحات

unnamed

انواع بازی فکری و مزایای آنها برای تقویت ذهن و روابط اجتماعی

از سن و سال ما که دیگر گذشته است؛‌ حتما این جمله اشتباه و آشنا را شنیده‌اید و شاید هم متاسفانه در دسته افرادی هستید که از آن استفاده می...

ادامه توضیحات

امکانات قالب

بلاگ پیشرفض

چطور مونوپولی را درست بازی کنیم

«مونوپولی» (Monopoly) یک بازی کلاسیک رومیزی متناسب با کلیه‌ی سنین محسوب می‌شود اما آشنایی با نحوه‌ی اجرای آن کمی سخت است! این بازی از قوانین پیچیده‌ای برخوردار است و بسیاری از افراد دست به ایجاد تغییراتی در قوانین این بازی می‌زنند که در مجموعه قوانین رسمی آن ذکر نشده‌اند و منجر به پیچیده‌تر شدن و حتی سخت‌تر شدن این بازی می‌شوند. آشنایی با نحوه‌ی چیدمان صفحه‌ی بازی، قوانین رسمی آن و پایان دادن به بازی در یک زمان معقول، به شما کمک می‌کنند تا عاشق مونوپولی شده و از آن لذت ببرید.

در این مقاله قصد داریم تا جزئیاتی کاربردی‌ را در مورد بازی مونوپولی ارائه کنیم تا در اجرای آن با مشکلی روبرو نشده و متوجه شوید که بر خلاف عقیده‌ی بسیاری از افراد، این بازی نه تنها سخت و کسل کننده نیست، بلکه بسیار آسان و جذاب است.

ادامه توضیحات

انواع بازی فکری و مزایای آنها برای تقویت ذهن و روابط اجتماعی

از سن و سال ما که دیگر گذشته است؛‌ حتما این جمله اشتباه و آشنا را شنیده‌اید و شاید هم متاسفانه در دسته افرادی هستید که از آن استفاده می...

ادامه توضیحات

امکانات قالب

بلاگ با تصاویر کوچک

چطور مونوپولی را درست بازی کنیم

«مونوپولی» (Monopoly) یک بازی کلاسیک رومیزی متناسب با کلیه‌ی سنین محسوب می‌شود اما آشنایی با نحوه‌ی اجرای آن کمی سخت است! این بازی از قوانین پیچیده‌ای برخوردار است و بسیاری از افراد دست به ایجاد تغییراتی در قوانین این بازی می‌زنند که در مجموعه قوانین رسمی آن ذکر نشده‌اند و منجر به پیچیده‌تر شدن و حتی سخت‌تر شدن این بازی می‌شوند. آشنایی با نحوه‌ی چیدمان صفحه‌ی بازی، قوانین رسمی آن و پایان دادن به بازی در یک زمان معقول، به شما کمک می‌کنند تا عاشق مونوپولی شده و از آن لذت ببرید.

در این مقاله قصد داریم تا جزئیاتی کاربردی‌ را در مورد بازی مونوپولی ارائه کنیم تا در اجرای آن با مشکلی روبرو نشده و متوجه شوید که بر خلاف عقیده‌ی بسیاری از افراد، این بازی نه تنها سخت و کسل کننده نیست، بلکه بسیار آسان و جذاب است.

ادامه توضیحات

انواع بازی فکری و مزایای آنها برای تقویت ذهن و روابط اجتماعی

از سن و سال ما که دیگر گذشته است؛‌ حتما این جمله اشتباه و آشنا را شنیده‌اید و شاید هم متاسفانه در دسته افرادی هستید که از آن استفاده می...

ادامه توضیحات

امکانات قالب

بلاگ شطرنچی

چطور مونوپولی را درست بازی کنیم

«مونوپولی» (Monopoly) یک بازی کلاسیک رومیزی متناسب با کلیه‌ی سنین محسوب می‌شود اما آشنایی با نحوه‌ی اجرای آن کمی سخت است! این بازی از قوانین پیچیده‌ای برخوردار است و بسیاری از افراد دست به ایجاد تغییراتی در قوانین این بازی می‌زنند که در مجموعه قوانین رسمی آن ذکر نشده‌اند و منجر به پیچیده‌تر شدن و حتی سخت‌تر شدن این بازی می‌شوند. آشنایی با نحوه‌ی چیدمان صفحه‌ی بازی، قوانین رسمی آن و پایان دادن به بازی در یک زمان معقول، به شما کمک می‌کنند تا عاشق مونوپولی شده و از آن لذت ببرید.

در این مقاله قصد داریم تا جزئیاتی کاربردی‌ را در مورد بازی مونوپولی ارائه کنیم تا در اجرای آن با مشکلی روبرو نشده و متوجه شوید که بر خلاف عقیده‌ی بسیاری از افراد، این بازی نه تنها سخت و کسل کننده نیست، بلکه بسیار آسان و جذاب است.

ادامه توضیحات

انواع بازی فکری و مزایای آنها برای تقویت ذهن و روابط اجتماعی

از سن و سال ما که دیگر گذشته است؛‌ حتما این جمله اشتباه و آشنا را شنیده‌اید و شاید هم متاسفانه در دسته افرادی هستید که از آن استفاده می...

ادامه توضیحات

امکانات قالب

بلاگ آلترناتیو

مقالات

چطور مونوپولی را درست بازی کنیم

«مونوپولی» (Monopoly) یک بازی کلاسیک رومیزی متناسب با کلیه‌ی سنین محسوب می‌شود اما آشنایی با نحوه‌ی اجرای آن کمی سخت است! این بازی از قوانین پیچیده‌ای برخوردار است و بسیاری از افراد دست به ایجاد تغییراتی در قوانین این بازی می‌زنند که در مجموعه قوانین رسمی آن ذکر نشده‌اند و منجر به پیچیده‌تر شدن و حتی سخت‌تر شدن این بازی می‌شوند. آشنایی با نحوه‌ی چیدمان صفحه‌ی بازی، قوانین رسمی آن و پایان دادن به بازی در یک زمان معقول، به شما کمک می‌کنند تا عاشق مونوپولی شده و از آن لذت ببرید.

در این مقاله قصد داریم تا جزئیاتی کاربردی‌ را در مورد بازی مونوپولی ارائه کنیم تا در اجرای آن با مشکلی روبرو نشده و متوجه شوید که بر خلاف عقیده‌ی بسیاری از افراد، این بازی نه تنها سخت و کسل کننده نیست، بلکه بسیار آسان و جذاب است.

ادامه توضیحات

مقالات

انواع بازی فکری و مزایای آنها برای تقویت ذهن و روابط اجتماعی

از سن و سال ما که دیگر گذشته است؛‌ حتما این جمله اشتباه و آشنا را شنیده‌اید و شاید هم متاسفانه در دسته افرادی هستید که از آن استفاده می...

ادامه توضیحات

امکانات قالب

بلاگ اسلایدر